8. januára 2019

O DEPRESII V STARŠOM VEKU

Azda každý človek už zažil smútok alebo pochmúrnu náladu. Takéto stavy sú pomerne bežné, avšak môžu prejsť až do chorobného stavu zvaného depresia. Táto porucha môže […]
8. januára 2019

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY STARNUTIA

V období staroby sa rôznym spôsobom menia aj mnohé psychické funkcie. Niektoré z týchto zmien sú podmienené biologicky, iné sú dôsledkom psychosociálnych vplyvov, ako aj ich vzájomným pôsobením. Zmeny […]
8. januára 2019

ZÁKLADNÉ POTREBY ĽUDÍ V STARŠOM VEKU

Je logické, že starší ľudia budú mať a majú iné potreby ako tí mladší. Z veľkej časti záleží na samostatnosti daného seniora; na tom, ako je schopný postarať […]
8. januára 2019

ZÁKLADNÉ ASPEKTY STARNUTIA

V súčasnosti existuje veľa výskumov a štúdií, ktoré sa zaoberajú príčinami starnutia a stavom staroby. Starnutie je chápané ako nenavrátiteľný biologický proces, ktorý začína narodením. Dĺžka života je podmienená geneticky; to […]
Registrácia