Disponujú:


 • Ukončeným opatrovateľským kurzom
 • Schopnosťou dorozumieť sa v Nemeckom jazyku
 • Čistým výpisom z Registra trestov
 • Ochotou pristupovať k potrebám starých a chorých ľudí s rešpektom a láskavou starostlivosťou
Radi Vás privítame u nás, kde sa spoločne pozrieme na:
 
 • Vaše predstavy a očakávania od práce opatrovateľa
 • Vaše prípadné doterajšie skúsenosti v tomto poslaní
 • Vašu úroveň ovládania nemeckého jazyka
 • Zistíme čím všetkým už disponujete a čo budete ešte potrebovať
 • Prípadne Vám odporúčime ďalšie vzdelávanie či kurzy
 • Poskytneme Vám poradenstvopomôžeme s formálnymi náležitosťami
 • Spolu sa pokúsime umiestniť Vás k vhodnému klientovi
Podporu a poradenstvo Vám budeme ochotne poskytovať počas celého pôsobenia u klienta. Na začiatku spolupráce vždy uprednostňujeme osobný kontakt. Ak by pre Vás nebolo možné navštíviť nás osobne, všetky náležitosti vieme vybaviť aj telefonicky na: 033 / 743 49 11
V prípade, že už máte otvorenú alebo pozastavenú živnosť v Rakúsku:

 • rukou písaný životopis v nemčine
 • 1 x malá fotka
 • 1 x kópia opatrovateľského kurzu (alebo vysvedčenia o zdravotníckom vzdelaní) v slovenskom aj v nemeckom jazyku
 • 1 x kópia živnostenského listu
 • 1 x kópia výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • 1 x kópia potvrdenia o poistení z SVA (tlačivo, kde Vám bolo pridelené tzv. „Versicherungsnummer“)
 • 1 x kópia potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu opatrovateľa (nie staršie ako 3 mesiace)
 • 2 x kópia občianskeho preukazu
 • podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov
 • podpísané čestné prehlásenie o zdravotnom stave
V prípade, že ešte nemáte živnosť v Rakúsku:

 • rukou písaný životopis v nemčine
 • 1 x malá fotografia
 • 1 x kópia opatrovateľského kurzu (alebo vysvedčenia o zdravotníckom vzdelaní) v slovenskom aj v nemeckom jazyku
 • 1 x kópia rodného listu
 • 1 x originál výpisu z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • 1 x kópia potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu opatrovateľa (nie staršie ako 3 mesiace)
 • 2 x kópia občianskeho preukazu
 • podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov
 • podpísané čestné prehlásenie o zdravotnom stave
Štruktúru životopisu nemáme presne stanovenú. Mal by však obsahovať Vaše kontaktné údaje (adresa + telefónne číslo). Zároveň môžete v životopise uviesť aj:
 • Vaše skúsenosti s opatrovateľskou činnosťou (zdravotný stav klienta/-ov, dĺžka praxe),
 • predstavy o tejto práci v budúcnosti (aký zdravotný stav klienta by ste zvládli),
 • zdravotné obmedzenia (napr. nemôžete zdvíhať klienta),
 • iné špecifikácie, ako napr. intolerancia domácich zvierat (alergia na mačky/psy a pod.),
 • termín možného nástupu do práce,
 • Vaše vlastné ohodnotenie úrovne ovládania nemeckého jazyka.
V prípade, že máte vysvedčenie o zdravotníckom vzdelaní, vyžadujeme aj jeho úradný preklad do nemeckého jazyka.