8. januára 2019

PREDCHÁDZANIE CHOROBÁM

Prevencia alebo preventívna starostlivosť je súbor opatrení a činností na predchádzanie vzniku chorôb, zranení a ich následkov, a zároveň aj udržiavanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja. Pri prevencii rozlišujeme viacero […]
8. januára 2019

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O GERIATRICKÉHO PACIENTA

Ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo patria medzi neustále sa rozvíjajúce vedné disciplíny. Ošetrovateľstvo a jeho činnosť zahŕňa obsahovo širokú škálu; preto bolo nevyhnutné rozčleniť ho. Jednou z jeho oblastí […]
8. januára 2019

PRELEŽANINY

Preležaniny trápia veľké množstvo seniorov. Sú to vredy na koži spôsobené pôsobením viacerých činiteľov, hlavným je však tlak vyvolávajúci lokálne neprekrvenie; to znamená, že neokysličené bunky […]
8. januára 2019

PREDPOKLADY DOBRÉHO OPATROVATEĽA

Takmer každý človek má rád leto, teplo a krásne počasie. V dnešnej dobe nás však príroda vystavuje stále väčším teplotným extrémom. Jeden deň máme chladné a […]
Registrácia