9. mája 2014

STAROSTLIVOSŤ O STARÝCH ĽUDÍ V EXTRÉMNE TEPLÝCH DŇOCH

Takmer každý človek má rád leto, teplo a krásne počasie. V dnešnej dobe nás však príroda vystavuje stále väčším teplotným extrémom. Jeden deň máme chladné a […]
8. januára 2019

ČO VŠETKO SA OPATROVATEĽKA UČÍ NA KURZOCH

Na Slovensku, tak ako aj v ostatných členských štátoch Európskej únie, je možné získať opatrovateľské oprávnenie pomocou akreditovaného kurzu. Cieľom je, aby opatrovateľ získal potrebné, a hlavne dostatočné […]
8. januára 2019

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY STARNUTIA

V období staroby sa rôznym spôsobom menia aj mnohé psychické funkcie. Niektoré z týchto zmien sú podmienené biologicky, iné sú dôsledkom psychosociálnych vplyvov, ako aj ich vzájomným pôsobením. Zmeny […]
8. januára 2019

ZÁKLADNÉ POTREBY ĽUDÍ V STARŠOM VEKU

Je logické, že starší ľudia budú mať a majú iné potreby ako tí mladší. Z veľkej časti záleží na samostatnosti daného seniora; na tom, ako je schopný postarať […]
Registrácia