Opatrovateľské honoráre – denné honoráre sú uvedené brutto
Opatrovateľské honoráre – denné honoráre sú uvedené brutto
Jedna opatrovaná osoba (podľa stavu klienta)od 75.- Eur
Jedna opatrovaná osoba a spolužijúca osoba (podľa stavu klienta)od 85.- Eur
Dve osoby na opatrovanie (podľa stavu klienta)od 90.- Eur
Zdravotné sestry príplatok 10.- Eur
Príplatky za sviatky 24.12., 25.12., 26.12., 1.1. a Veľkonočný pondelok 50.- Eur
Honoráre sú vyplácané priamo opatrovateľke/opatrovateľovi v hotovosti alebo prevodom na účet.

Ubytovanie a strava hradená klientom.

Cesta hradená klientom.

Doprava neviazaná.

Ročný poplatok180.- Eur
Založenie živnosti 140.- Eur
Preklad výpisu z registra trestov 20.- Eur
Cenník administratívnych služieb
Ročné zúčtovanie 15.- Eur
Slovenské daňové priznanie 35.- Eur
Rakúske daňové priznanie 30.- Eur
Ostatné administratívne úkony (aj pre opatrovateľky bez zmluvy so SlowCare International s.r.o. )
Zastupovanie pred SVS, vypracovanie žiadostí, odvolaní, potvrdenie na smeti a pod.od 30.- Eur + poštovné