SLUCH A SLUCHOVÉ PROBLÉMY U STARŠÍCH ĽUDÍ

Zobraziť všetky

SLUCH A SLUCHOVÉ PROBLÉMY U STARŠÍCH ĽUDÍ

Dôležitosť sluchu netreba veľmi zvýrazňovať. Je to veľmi dôležitý zmysel, ktorý neustále spracúva zvukové podnety z nášho okolia. Na rozdiel od očí, ktoré môžeme kedykoľvek zatvoriť, je sluch s nami stále. Pokiaľ sa nám v živote neprihodí nehoda, ktorá nám poškodí sluch, budeme počuť stále takmer rovnako. S pribúdajúcimi rokmi sa nám mierne zmenšuje šírka frekvenčného pásma, v ktorom počujeme. Až v starobe, keď už naše telo začína oslabovať, nastáva často krát výraznejšie zhoršenie sluchu. Je to prirodzený proces, ktorý v pokročilom veku naberá na intenzite. Mnoho ľudí začína mať problém so sluchom okolo 60-teho roku života.

Aj v tomto prípade hrá úlohu spôsob života a to, či sme boli často vystavovaní nadmernému hluku. Veľa krát za problémami stojí hlučné pracovné prostredie alebo aj pravidelné počúvanie hlasnej hudby. Podobným spôsobom je možné si spôsobiť problémy ešte počas produktívneho veku a v starobe tak už mať veľké problémy.

Počujem, ale nerozumiem. To sa stáva pri väčšom poškodení sluchu u starších ľudí. Je to spôsobené zlým rozpoznaním čistých tónov. Senior počuje, ale nerozumie, čo mu presne hovoríte. Je to hlavne pri rozhovore viacerých osôb alebo keď sú v okolí ďalšie zvuky ako ruch ulice alebo pustené rádio. Najskôr odchádzajú vysoké frekvencie. Preto je lepšie porozumieť mužovi ako žene, ktorý hovorí hrubším hlasom.

Ďalšou formou poruchy sluchu je ušný šelest – odborným názvom Tinnitus aurium. Prejavuje sa ako hučanie, šumenie alebo pískanie v ušiach.

Tinnitus je jednou z najčastejších chorôb sluchového orgánu. Pri nedoslýchavosti u starých ľudí tvorí toto ochorenie až 60% zo všetkých sluchových porúch. Vyskytuje sa hlavne pri vysokom krvnom tlaku alebo cukrovke. Sú to zvuky, ktoré vznikajú bez vonkajšieho zvukového zdroja. Ide o subjektívne vnímanie. Často krát táto porucha vadí viac ako klasická nedoslýchavosť.

Našťastie v opatrovateľských domovoch je o klientov dobre postarané a aj prípadné problémy so sluchom sú hneď a adekvátne riešené. Aj preto je voľba opatrovateľského domova, ktorý ponúkame, vhodnou voľbou.

Registrácia