8. januára 2019

STARNUTIE A STAROBA

V súčasnosti žije na svete v porovnaní s minulosťou oveľa viac starých ľudí. Staroba a starnutie nie je choroba, ale pomalý fyziologický, biologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, čiže prirodzené obdobie […]
8. januára 2019

STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH ĽUDÍ Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA

Ošetrovateľstvo ponúka širšie možnosti foriem starostlivosti o starších ľudí. Ošetrovateľstvo je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov, ktorá zohľadňuje ich potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom a vysokom veku. […]
8. januára 2019

BUDOVANIE VZŤAHOV A DÔVERY

Medziľudské vzťahy sú veľmi dôležité v každom veku, či už ide o dieťa, dospelého človeka alebo seniora. Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý z nás vybaví niečo iné, či […]
8. januára 2019

MENTÁLNE ZDRAVIE V STARŠOM VEKU

Psychika výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Lekári sa pri diagnostike rôznych problémov veľakrát dopracovali k záveru, že skutočnou príčinou ťažkostí sú duševné, mentálne poruchy alebo problémy. Do popredia […]
Registrácia