PREDCHÁDZANIE CHOROBÁM

Zobraziť všetky

PREDCHÁDZANIE CHOROBÁM

Prevencia alebo preventívna starostlivosť je súbor opatrení a činností na predchádzanie vzniku chorôb, zranení a ich následkov, a zároveň aj udržiavanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja. Pri prevencii rozlišujeme viacero typov, a to primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu. Najmä v staršom veku je predchádzanie chorobám dôležité, pretože imunitný systém staršieho človeka je viac náchylný na rôzne ochorenia.

Primárna prevencia, alebo prevencia prvej fázy, sa zameriava na posilnenie zdravia. Ide o zvýšenie obranyschopnosti a následne zníženie možnosti potenciálneho výskytu chorôb. K primárnej prevencii patrí aj tzv. profylaxia, čiže súbor činností a opatrení na ochranu pred určitou chorobou. K profylaxii patrí napríklad očkovanie, preventívne prehliadky a mnohé ďalšie metódy a medicínske postupy.

Sekundárna prevencia, alebo prevencia druhej fázy, je zameraná na zabránenie vypuknutia a rozvoja choroby, ktorú pacient už v minulosti prekonal.

Posledný typ prevencie, terciárny, je zameraný na samotnú zdravotnú rehabilitáciu. Preto je opatrovateľský personál dobre oboznámený so zdravotným stavom klientov a vie podľa toho aj konať.

V čase, kedy sa človeku choroby vyhýbajú, prevažuje tendencia prevenciu zanedbávať. Väčšina jedincov začne s podnikaním rôznych krokov a opatrení až veľmi neskoro, keď sa choroba už nedá zastaviť. Výhodou opatrovateľstva je neustály dohľad nad zdravotným stavom. V prípade prepuknutia choroby je o našich klientov patrične postarané a dbá sa o ich čo najväčšie pohodlie. Podobne ako prevencii a liečbe, aj zdravotnej rehabilitácii sa kladie rovnako vysoká dôležitosť.

Registrácia