MENTÁLNE ZDRAVIE V STARŠOM VEKU

Zobraziť všetky

MENTÁLNE ZDRAVIE V STARŠOM VEKU

Psychika výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Lekári sa pri diagnostike rôznych problémov veľakrát dopracovali k záveru, že skutočnou príčinou ťažkostí sú duševné, mentálne poruchy alebo problémy. Do popredia sa tak dostáva trpezlivosť zo strany lekára, aby pozeral na pacienta komplexne a bral do úvahy aj mentálny stav. Samozrejme, že rovnako dôležitý je i pocit dôvery zo strany pacienta. Dokonca aj pri výskumoch rizikových faktorov pri vzniku mnohých telesných ochorení sa jasne dokázal vplyv životného štýlu, stravovacích návykov, nedostatku pohybu, fajčenia a životného prostredia na zdravotný stav človeka.

Ľudia nielen v staršom veku by sa mali vyhýbať stresu, únave, depresiám, negatívnemu mysleniu a pocitom strachu a úzkosti, pretože sa stále viac ukazuje, že za mnohými návštevami u lekára sú práve duševné problémy. U starších ľudí je to častokrát zapríčinené aj stratou blízkej osoby a pocitom beznádeje, pričom k negatívnemu vplyvu v čoraz väčšej miere prispieva aj táto uponáhľaná a stresujúca doba. Človek si navyše zriedka uvedomuje prepojenie medzi stresom a svojím zdravotným stavom, a tak podceňuje svoje zdravie. Preto je veľmi dobre sledovaný aj mentálny stav seniorov. Opatrujúci personál sa s klientmi aj rozpráva a pýta sa aj na to, ako sa cítia a ako sa majú.

Dokonca aj ľudia, ktorí sa počas celého predošlého života tešili dobrému psychickému zdraviu, môžu vo vyššom veku ochorieť na ťažkú depresiu, Alzheimerovu chorobu, úzkostné poruchy alebo iné psychické ochorenie. Výskumy ukazujú, že u starších ľudí existuje väčšie riziko rozvinutia niektorých psychických porúch než u ľudí mladšieho veku. Mnohé z nich však za predpokladu ich správneho diagnostikovania možno účinne liečiť.

Psychika ovplyvňuje telesné ťažkosti a ochorenia, a platí to i naopak, pretože mnohé telesné ochorenia môžu naštartovať veľmi závažné psychické problémy. Poruchy psychiky, depresie, straty nálady, pocity hnevu a bezmocnosti, stratu motivácie k liečbe a podávanie sa ochoreniu či starobe. Starší ľudia potrebujú viac času, kým sa zorientujú, čo zo strany lekárov a personálu vyžaduje aj viac trpezlivosti. A tu môže byť práve ochotný opatrovateľ nápomocný.

Registrácia