BUDOVANIE VZŤAHOV A DÔVERY

Zobraziť všetky

BUDOVANIE VZŤAHOV A DÔVERY

Medziľudské vzťahy sú veľmi dôležité v každom veku, či už ide o dieťa, dospelého človeka alebo seniora. Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý z nás vybaví niečo iné, či už slušnosť, ľudské cítenie, zdvorilosť, empatiu, lásku,  kamarátstvo a mnoho ďalších vlastností. Jednoznačné však je, že bez vzťahov by náš život nemal zmysel. Už od ranného detstva sa v našom okolí pohybuje množstvo ľudí, s ktorými si vytvárame a budujeme rôzne putá a vzťahy, ktoré nás neustále ovplyvňujú. Na základe medziľudských vzťahov si vytvárame kamarátov alebo známych na väčšej či menšej úrovni. Kamaráti sú skupina ľudí, s ktorými sa radi stretávame. Nové vzťahy si budujeme v každom veku, i keď väčšinu kamarátov sme získali už v mladosti. Tak ako pre mladých ľudí, aj pre seniorov je veľmi dôležité vytváranie nových vzťahov i dôverných kamarátstiev.

Človek je tvor spoločenský, nedokáže žiť mimo akejkoľvek sociálnej skupiny; priateľov i ľudí vo svojom okolí potrebuje v akomkoľvek veku. Preto je pre udržiavanie neustáleho kontaktu s okolím dobrý vzťah opatrovaného a opatrovateľa veľmi dôležitý.

 

Registrácia