8. januára 2019

ZÁKLADNÉ ASPEKTY STARNUTIA

V súčasnosti existuje veľa výskumov a štúdií, ktoré sa zaoberajú príčinami starnutia a stavom staroby. Starnutie je chápané ako nenavrátiteľný biologický proces, ktorý začína narodením. Dĺžka života je podmienená geneticky; to […]
8. januára 2019

STARNUTIE A STAROBA

V súčasnosti žije na svete v porovnaní s minulosťou oveľa viac starých ľudí. Staroba a starnutie nie je choroba, ale pomalý fyziologický, biologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, čiže prirodzené obdobie […]
8. januára 2019

STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH ĽUDÍ Z POHĽADU OŠETROVATEĽSTVA

Ošetrovateľstvo ponúka širšie možnosti foriem starostlivosti o starších ľudí. Ošetrovateľstvo je komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov, ktorá zohľadňuje ich potreby v súvislosti s chorobami vo vyššom a vysokom veku. […]
8. januára 2019

BUDOVANIE VZŤAHOV A DÔVERY

Medziľudské vzťahy sú veľmi dôležité v každom veku, či už ide o dieťa, dospelého človeka alebo seniora. Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý z nás vybaví niečo iné, či […]
Registrácia