8. januára 2019

KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O GERIATRICKÉHO PACIENTA

Ošetrovateľstvo a opatrovateľstvo patria medzi neustále sa rozvíjajúce vedné disciplíny. Ošetrovateľstvo a jeho činnosť zahŕňa obsahovo širokú škálu; preto bolo nevyhnutné rozčleniť ho. Jednou z jeho oblastí […]
8. januára 2019

PREDPOKLADY DOBRÉHO OPATROVATEĽA

Takmer každý človek má rád leto, teplo a krásne počasie. V dnešnej dobe nás však príroda vystavuje stále väčším teplotným extrémom. Jeden deň máme chladné a […]
8. januára 2019

PRVÁ POMOC

Je veľmi dôležité ovládať prvú pomoc. Nikdy neviete, kedy sa vám môže hodiť, a komu môžete zachrániť život, prípadne kedy môžu zachrániť život vám. Prvá pomoc je […]
Registrácia