PRVÁ POMOC

Zobraziť všetky

PRVÁ POMOC

Je veľmi dôležité ovládať prvú pomoc. Nikdy neviete, kedy sa vám môže hodiť, a komu môžete zachrániť život, prípadne kedy môžu zachrániť život vám. Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, a ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek aj bez špeciálnych pomôcok. Prvá pomoc sa poskytuje postihnutému ešte pred príchodom špecializovanej pomoci. Ide zväčša o laickú pomoc zranenej osobe. Prvá pomoc sa poskytuje za účelom zachrániť život, zabrániť zhoršeniu stavu, znížiť výskyt komplikácií a urýchliť rekonvalescenciu. Prvú pomoc treba vždy prispôsobiť aktuálnej situácii. V prípade, že človek, ktorému sa chystáme podať prvú pomoc, nereaguje, by postup mal byť nasledovný – uvoľnenie dýchacích ciest, zastavenie krvácania, dýchanie z úst do úst, masáž srdca a po stabilizovaní stavu pacienta privolanie odbornej zdravotníckej pomoci. Podať prvú pomoc by mal vedieť každý človek bez ohľadu na vek či pohlavie. Vždy je lepšie podať aspoň nejakú pomoc ako žiadnu. V súčasnosti sa môže ktokoľvek prihlásiť na kurzy prvej pomoci, ktoré sú dostupné v každom väčšom meste.

Registrácia