SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY

Zobraziť všetky

SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY

Srdcové choroby patria medzi tie, ktoré postihujú všetky vekové kategórie, nielen tých starších. Srdcovocievne ochorenia sú dnes hlavnou príčinou úmrtí vo svete. V Slovenskej republike sú príčinou približne 50% všetkých úmrtí, pričom najzávažnejším ochorením je ischemická choroba srdca, ktorá zapríčiňuje takmer 25% všetkých úmrtí. U mnohých ľudí, dokonca i u tých, ktorí celý život žijú zdravo, sa vekom objaví zvýšený krvný tlak, náznaky žilovej trombózy, artérioskleróza…

Artérioskleróza – ukladanie nánosov vo vnútornej časti cievnych stien – sa začína mechanickým stresom. Je to ochorenie tepien, pri ktorom sa do poškodenej cievnej steny ukladajú tukové látky, najmä cholesterol. Priesvit cievy sa tým zužuje, čo obmedzuje prietok krvi. Po určitom čase môže dôjsť až k infarktu.

Hypertenzia je ochorenie prejavujúce sa zvýšenými hodnotami krvného tlaku, ktoré presahujú normálne hodnoty. Infarkt myokardu je náhle prerušenie krvného zásobovania časti srdca. Dochádza k nemu uzavretím srdcovej tepny, najčastejšie vznikom krvnej zrazeniny. Pri cholesterole sa odborníci rozdeľujú v názore na vzťah cholesterolu ku kardiovaskulárnym chorobám. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže byť spôsobená genetickými faktormi, ale aj zlými stravovacími návykmi, obezitou a fajčením. Dedičné danosti nezmeníme, ale stavovanie áno. Najväčší vplyv na hladinu cholesterolu má najmä príjem nasýtených tukov, vláknina ju naopak znižuje.

V prípade potreby alebo akéhokoľvek podozrenia, či už na srdcovocievnu chorobu alebo iné choroby, je upozornený lekár, a klientovi je tak poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť.

Registrácia