ALZHEIMEROVA CHOROBA

Zobraziť všetky

ALZHEIMEROVA CHOROBA

Jednou z častých chorôb, ktorá postihuje starších ľudí, je Alzheimerova choroba. Táto choroba trápi mnohých ľudí na svete. Začína nenápadne a pozvoľne a nepretržite sa rozvíja v priebehu niekoľkých rokov. Medzi prvé varovné signály tohto ochorenia patrí zhoršovanie pamäte, zabúdanie nedávnych udalostí, mien, neschopnosť rozpoznávať známe miesta a neschopnosť orientovať sa v čase.  Tieto prvé príznaky ochorenia pripisujú postihnutí alebo príbuzní starnutiu, stresu či depresii. Alzheimerova choroba je jednou z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva.

Čím skôr sa choroba rozpozná a čím skôr sa zaháji liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie jej priebehu. Možnosť vyliečenia tejto choroby dnes ešte neexistuje, k dispozícii sú však lieky, ktoré môžu zmierniť jej príznaky a zlepšiť kvalitu života postihnutých. Medzi časté príznaky tejto choroby patrí zhoršovanie pamäte, ktoré narušuje schopnosť plniť i jednoduché každodenné úlohy, časté opakovanie otázok, problémy s tvorením viet, časté zmeny nálad a správania, ukladanie vecí na rôzne miesta a následné problémy s ich hľadaním, zlá orientácia v známom prostredí a problém trafiť domov, či problémy so zapamätaním si aktuálneho dňa alebo roku. Táto choroba si častokrát žiada pomoc či už rodiny alebo zdravotníckych a sociálnych inštitúcii. Starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou nie je jednoduchá a nároky na opateru jednotlivcov sa líšia.

Nároky na starostlivosť u ľudí s Alzheimerovou chorobou sa s vývinom choroby neustále zvyšujú. S postupným vývojom choroby sa aj starostlivosť stáva namáhavejšou, či už psychicky, fyzicky alebo časovo. Ľuďom s touto chorobou sa treba venovať takmer počas celého dňa, čo je pre bežnú rodinu takmer nemožné.