STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

Zobraziť všetky

STAROSTLIVOSŤ O ZUBY

Denná hygiena ústnej dutiny by mala byť na každodennom poriadku a samozrejmosťou u každého človeka. Vykonávať by sa mala minimálne dvakrát za deň, ideálne by však bolo trikrát – ráno, na obed a večer. Čistenie zubov a starostlivosť o ústnu dutinu nie je iba otázkou estetického hľadiska, aby sme mali neustále krásny a žiarivý úsmev, ale najmä toho zdravotného. Najčastejším ochorením ústnej dutiny je paradontóza a zubný kaz. Preto je prevencia veľmi dôležitá.

Prevenciu môžeme rozdeliť do viacerých fáz – na primárnu, sekundárnu a terciárnu.

Úlohou primárnej prevencie je zabrániť vzniku ochorení. Sem patria všetky aktivity smerujúce k udržaniu a upevneniu zdravia. V súvislosti so zubným zdravím ide teda najmä o správnu dentálnu hygienu, ktorú za žiadnych okolností nemôžeme podceňovať. Ak podceníme túto starostlivosť a nevenujeme sa jej úplne, môže u nás vzniknúť jedno alebo aj viacero ochorení. Napríklad zubný kaz alebo problémy s ďasnami.

Sekundárna prevencia sa uplatňuje v prípade, že ochorenie už vzniklo. Zameriava sa na skoré zistenie chorobného procesu a jej hlavným cieľom je zabránenie ďalšiemu zhoršovaniu a rozširovaniu ochorenia. Preto je dôležité chodiť na preventívne prehliadky a v prípade podozrenia na možný problém navštíviť odborného lekára. Našťastie sa v opatrovateľských domovoch popri starostlivosti o klientov myslí aj na tieto možnosti.

Cieľom terciárnej prevencie je eliminovať, zmenšiť, alebo úplne odstrániť negatívne následky porúch zdravia. V stomatológii ide o obnovenie funkcie ústnej dutiny.

V našom domove dôchodcov dbáme na zdravie našich klientov. K tomu samozrejme patrí aj zdravie ústnej dutiny. Naši klienti majú v prípade akéhokoľvek problému so zubami neustále k dispozícii stomatológa. Týmto problémom sa však snažíme predísť, a preto naši klienti každý rok absolvujú preventívne zubné prehliadky, čím sa eliminuje riziko vzniku zubného ochorenia. Okrem toho v našom domove opatrovatelia dôsledne dohliadajú na hygienu seniorov a v prípade, ak senior nie je schopný hygienu samostatne vykonávať, je mu každé ráno a večer poskytnutá pomoc. V domove dôchodcov dbáme o najlepšiu starostlivosť našich klientov, či už ide o pohodlie klienta alebo jeho zdravie.

Registrácia