Ďakujeme našim opatrovateľkám, že vyplnili dotazik a tým nám priniesli množstvo zaujímavých názorov a podnetov na zlepšenie...